آسانسورهای بدون استاندارد

باستناد نامه شماره 10684/3/110 مورخ 12/11/98 اتاق اصناف باطلاع می رساند :

با عنایت به اجباری بودن استاندارد آسانسور و با توجه به وجود خطرات بالقوه جانی در هنگام استفاده از آسانسور های غیراستاندارد و مسئولیت قانونی مدیران دستگاه های دولتی وعمومی در صورت بروز حادثه ، در راستای حفظ ایمنی و سلامت پرسنل و ارباب رجوع دستور فرمایید آسانسورهای بدون تاییدیه استاندارد را متوقف نمایند .

 

 

آسانسورهای بدون استاندارد

بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.