آگهی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس

آگهی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس

اتحادیه صنف عمده فروشان مواد غذایی شهرستان شیراز

باستناد ماده 11 آیین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی ( موضوع انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی ) بدینوسیله از کلیه اعضا دارای پروانه کسب صنف فوق الذکر ( با رعایت تبصره 2 ماده 5 قانون نظام صنفی ) دعوت به عمل می آید، به منظور شرکت در انتخابات روز سه شنبه مورخ 97/10/25 شخصاً از ساعت 9لغایت 12 به نشانی شیراز ، چهارراه ادبیات ، بولوار چهل مقام ، سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس ، سالن ولایت مراجعه نمایند .

 آگهی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس

      الف: به استناد بند 6 ماده 15 آیین نامه اجرایی انتخابات ، همراه داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب یا کارت شناسایی معتبر جهت رأی دادن الزامی می باشد .

ب : به موجب مواد 22 و 23 قانون نظام صنفی و با توجه به تعداد اعضا تحت پوشش اتحادیه دارای 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل به عنوان هیأت مدیره و نیز یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل به عنوان بازرس می باشد .

پ: از بین داوطلبان واحد شرایط هیأت مدیره اتحادیه حداکثر به 5(پنج ) نفر و از بین داوطلبین واجد شرایط بازرس اتحادیه حداکثر به (1نفر ) می توان رأی داد.

ج: به موجب ماده 14 آیین نامه (وکالت برای دادن رأی ممنوع می باشد ) و رأی دهندگان باید شخصاً در محل انتخابات حاضر شوند.

 

هیأت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان شیراز

 

بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.